欧洲杯竞彩app


Humaharap ang California sa patuloy at lumalaking panganib ng matinding lagay ng panahon at mga wildfire. Bilang karagdagang hakbang sa pag-iingat pagkatapos ng mga wildfire noong 2017 at 2018, pinaghusay at pinalawak namin ang aming Community Wildfire Safety Program. Layunin naming bawasan pa ang mga panganib ng wildfire at panatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan.


TINGNAN ANG PLANO PARA SA KALIGTASAN SA WILDFIRE NG PG&E SA TAONG 2019

欧洲杯竞彩app


Kabilang sa aming kasalukuyan at pinalawak na mga pagsisikap ang:

西甲竞猜平台

德甲竞猜平台网站


Pagsasagawa ng pinabilis na inspeksiyon sa kaligtasan ng mga 50,000 transmission structures, 685,000 distribution poles at 200 substations sa kabuuan ng mga lugar na mataas ang panganib sa sunog bago pa dumating ang panahon ng wildfire. Alamin ang iba pang bagay tungkol sa mga inspeksiyon sa kaligtasan sa wildfire.

欧洲杯竞猜软件

德甲竞猜平台网站


Pagpapahusay pa ng aming sistemang elektrikal sa mga lugar kung saan pinakamataas ang panganib sa susunod na 10 taon, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga 7,100 milya ng mas matitibay na poste at may balot na mga kable.

欧冠竞猜平台app

德甲竞猜平台网站


Pagtugon at paglampas pa sa kasalukuyang mga pamantayan sa kaligtasan kaugnay ng tumutubong halaman at ng sunog para sa mga kable ng koryente (electric distribution lines) sa mga lugar kung saan mataas ang panganib sa sunog, at pagdaragdag ng tuon sa mga tumutubong halaman na sanhi ng mataas na potensiyal ng panganib ng wildfire o mabilis na kumakalat na sunog. Alamin ang iba pang bagay tungkol sa pinahusay pang mga gawain sa tumutubong halaman.

欧洲杯竞彩app

德甲竞猜平台网站


Paghiling sa mga kostumer na kumpirmahin ang impormasyon sa pagkontak para mabigyan namin sila ng abiso bago mangyari ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff) kapag posible.

欧冠竞猜平台网站

德甲竞猜平台网站


Pagdaragdag ng mga 1,300 weather stations pagdating ng 2022 para makapagbigay ng kamalayan tungkol sa mga kondisyon ng mapanganib na sunog. Ang mga datos ay naka-stream sa totoong oras (real time) at makikita sa MesoWest.

英超联赛下注平台

德甲竞猜平台网站


Paglalagay ng mga 600 kamera pagdating ng 2022 para pagyamanin ang real-time na pagmomonitor sa kabuuan ng mga lugar na may mataas na panganib sa sunog. Makikita ang mga imahen sa ALERTWildfire.

欧洲杯竞彩app

德甲竞猜平台网站


Nagmomonitor sa mga kondisyon 24/7 sa panahon ng wildfire at ginagawan ng koordinasyon ang mga pagsusumikap upang mapigil at matugunan ang mga sunog.

欧洲杯竞彩app


Nakipagtulungan na ang California Public Utilities Commission (Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo ng California, CPUC) sa CAL FIRE at iba pang eksperto sa utility at kaligtasang pampubliko para gumawa ng Mapa ng Distrito Kung Saan Mataas ang Panganib sa Sunog (High Fire-Threat District Map), na sinimulang gamitin noong Enero 2018.


Tinutukoy ng mapa ang mga lugar sa kabuuan ng California kung saan pinakamataas ang posibilidad ng wildfire na makapipinsala sa mga tao at ari-arian, at kung saan posibleng kailanganin ang karagdagang hakbang para mabawasan ang panganib ng wildfire.


  • Antas 3 na mga lugar kung saan labis ang panganib ng wildfire
  • Antas 2 na mga lugar kung saan angat ang panganib ng wildfire
  • Antas 1 na mga lugar kung saan maraming bilang ng patay at namamatay na puno


BISITAHIN ANG CAL FIRE PARA SA MGA TIP TUNGKOL SA KAHANDAAN SA WILDFIRE